СТСБ иска силно държавно участие в управлението на Летище София

Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ) продължава да е против концесионирането на летището под каквато и да било форма. Това е позицията на СТСБ във връзка с обявеното на 21 март 2017 г. искане на служебния министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев за прекратяване на процедурата за концесия на летището.

„Отчитаме факта, че от МТИТС възприеха  част от аргументите ни против концесията. Оценяваме също, че Президентът на Република България Румен Радев споделя опасенията ни, свързани с потенциалните рискове за националната сигурност, произтичащи от отдаване на концесия на Летище София. В същото време обаче не чухме, че държавата ще запази водеща роля в управлението и развитието на най-голямото национално летище”. Eто и пълния текст на позицията:

ПОЗИЦИЯ

НА СТСБ ОТНОСНО ИЗЯВЛЕНИЕТО НА МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ОТ 21.03.2017 ГОД. ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОТДАВАНЕ НА КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

Във връзка с обявеното днес, 21.03.2017 год. решение на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да отправи предложение към Министерски съвет за прекратяване на процедурата по концесия на Летище София, изразяваме следното становище:

За пореден път СТСБ изразява своята принципна и последователна позиция против намеренията за отдаване на Летище София на концесия.

Отчитаме факта, че МТИТС възприе част от аргументите ни против концесията, като например принципното ни несъгласие за обвързването на съдбата на БДЖ с непременното концесиониране на Летище София. Оценяваме и факта, че Президентът на Република България споделя опасенията ни, свързани с потенциалните рискове за националната сигурност, произтичащи от отдаване на концесия на обект от стратегическо значение като Летище София във време, когато опасността от терористични актове и от непредвидими обрати във водените в близост локални войни е на практика ежедневие.

Не чухме, обаче, категорично изразено намерение от страна на държавата да отстоява собствения си интерес и сигурността на своите граждани, като запази водеща роля в управлението и развитието на най-голямото си национално летище.

В направения от МТИТС анализ на действащата процедура по концесия липсват и каквито и да били оценки/прогнози по отношение на социално-икономическите ефекти от отдаването на Летище София на концесия върху заетите в него работници и служители и върху социалните системи.

В светлината на изложеното, се надяваме Министерският съвет да заеме категорична и принципна позиция срещу концесионирането на Летище София, като заяви ясен и непоклатим приоритет на националните интереси пред всички останали съображения.