Екатерина Йорданова: Кабинетът да заяви пред ООН силна българска позиция в защита правата на жените

Председателят на СТСБ получи подкрепа от КНСБ, очаква и от Европейския парламент

България трябва спешно да подкрепи позицията на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) преди гласуването на окончателният документ на 61-ва сесия на Комисията за статута на жените към ООН, която се провежда в момента в Ню Йорк. За това призова председателят на СТСБ и вицепрезидент на Международната транспортна федерация Екатерина Йорданова в писмо към премиера Огнян Герджиков.

„Подготвя се резолюция, в която има сериозно отстъпление в политиките за равенство. Затова призоваваме българският представител да подкрепи позицията на МКП, в противен случай в глобален план ще се върнем назад и ще се откажем от вече извоювани права на жените. СТСБ изпрати своето искане до премиера, с аргументиран доклад от 32 страници. Получихме подкрепа от КНСБ и се надявам, че синдикатите ще бъдат чути”. Това заяви Екатерина Йорданова, която се завърна преди дни от Ню Йорк, където участва в заседанията на Комисията за статута на жените в качеството си на вицепрезидент на Международната транспортна федерация и представи позицията на КНСБ за равенството между половете, гласувана от Националната конференция „Равенство между половете“, организирана от СТСБ, СБУ и КНСБ на 7 март в София.

Екатерина Йорданова е поискала и подкрепа от евродепутата от Групата на Европейската народна партия Мария Габриел. В качеството си на зам.-председател на Комисия по правата на жените и равенството между половете в Европейския парламент, Габриел е поела ангажимент да съдейства позицията на МКП да получи гласност и подкрепа в ЕП.

Проектът на МКП съдържа искания, свързани с правата на жените и равенството между половете, като основните са:

– Признаване на въздействието на насилието, основано на пола в сферата на труда и насърчаване на работата по Конвенция на МОТ, респективно отправяне на препоръки в този аспект;

– Признаване и зачитане на правото на труд и трудовите права, включително правото на достойно заплащане, както и уеднаквяване на заплащането на мъжете и жените за еднакъв по стойност труд;

– Признаване, че сексуалните и репродуктивни права на жените са неразривно свързани с техните икономически права и правото им на достойни условия на труд.