Втори семинар по проекта за наземно обслужване на ЕТФ и партньори

Социалните партньори, представляващи работодателите и работниците от  Европейския сектор на наземното обслужване – Европейската транспортна федерация (ETФ), ACI Europe (ACI), която представлява повече от 600 летищни оператори в Европа и Асоциацията на операторите по наземно обслужване (ASA) – се събраха на 9 и 10 февруари 2017 г. в Ница и съвместно организираха семинар върху проблемите в обучението и стандартите за качество в сектора на наземното обслужване. Този семинар е част от съвместния проект на Европейските социални партньори в авиацията „Поддържане на социалния диалог в наземното обслужване“, съфинансиран от ЕК.

СТСБ беше представен от Антония Панайотова, експерт Международно сътрудничество и член на УС на проекта, и Петранка Шомова, председател на СО на СТСБ на Летище Варна

Като отправна точка на дебата един от консултантите на този проект, STC-Group, представи резултатите от своето проучване по темата и обучителните практики в страните, избрани за по-задълбочено изследване, сред които е и България. След това бяха представени вижданията на отделните социални партньори и беше проведен дебат с аудиторията.


Трите организации се договориха да проучат възможни консенсусни теми и съвместни основания за преразглеждане на основния регламент за ЕАSA, както и да обединят усилия за подготвителната работа по предстоящата оценка на Директива 96/67 / ЕО относно услугите за наземно обслужване. Заключителната конференция за представяне на резултатите от проекта ще се проведе на 28-29 април 2017 г. в Копенхаген.