КИПЪРСКИЯТ СЪД ОТТЕГЛИ ОБВИНЕНИЕТО СРЕЩУ ЯНКО СТОИМЕНОВ

На 18. 02. 2013 г. в централата на СТСБ беше свикана извънредна пресконференция, медиатори на която бяха Екатерина Йорданова, председател на СТСБ, капитан Янко Стоименов и адвокат д-р Ивайло Дерменджиев. Те обявиха официално пред представители на медиите, че първото редовно заседание на кипърския съд след възобновяване на процеса HELIOS 522 срещу Янко Стоименов и още трима обвиняеми, приключи успешно с оттегляне на обвинението срещу тримата подсъдими. Кипърският съд (във възобновен състав) прекрати производството поради наличие на висящ процес срещу същите трима в държава членка на Европейския Съюз – Гърция. Съществуването на два паралелни процеса противоречи на принципа nebis in idem, който възпрепятства налагането на паралелни процеси и е залегнал в чл. 50 от Хартата на основните права на човека в Европейския Съюз.

СТСБ приема това решение като положително развитие, разчита че гръцкият върховен съд ще отмени присъдите наложени от първа и втора инстанция и ще възобнови производството с цел изясняване на обективната истина и постигане на основния принцип на европейското наказателно производство – справедливост на наказателния процес.
„В днешния ден  преборихме едно от препятствията в посока доказване невинността на Янко“ – коментира Екатерина Йорданова председател на СТСБ.