Още веднъж „не“ на насилието

25-ти ноември е обявен от ООН за Международен ден за премахване на насилието над жени. На този ден правителства, социални партньори и гражданското общество по света изразяват ясно своята воля да се борят с този нелицеприятен, но реално съществуващ феномен. По данни на Европейската агенция за основни права дори в Европейския съюз всяка трета жена след 15-тата си година е преживяла някаква форма на насилие, основано на пола. Част от това насилие се случва на работното място – както от страна на колеги, така и от трета страна. В транспортния сектор агресията от страна на пътници или други участници в движението на пътя се превръща във все по-сериозен проблем.
23006173090_0b2c694c02_o

По повод Международния ден за премахване на насилието над жени СТСБ предприема мащабна кампания срещу агресията на работното място. Тя е продължения на усилията, започнали преди година, за създаване на специална Конвенция на Международната организация на труда по инициатива на Международната конфедерация на профсъюзите и Международната транспортна федерация, чийто основен член е СТСБ.

Досега Съюзът има сключени споразумения за съвместни действия срещу насилието с няколко общини – София, Варна, Бургас. Това сътрудничество дава възможност за множество съвместни инициативи, някои от които са отличени като добри практики в световен мащаб. От тази година към тези общини се присъединява и община Габрово. Споразумението бе подписано в централата на СТСБ в София. „Още от 2009г., когато Комисията за състоянието на жените към ООН препоръча взаимодействие с местните власти, СТСБ пръв го въведе като практика тук, в София. Виждаме ползите и сме особено радостни да разширим тази успешна практика с новото споразумение с община Габрово, където на кметската позиция е една енергична млада жена, споделяща нашата загриженост по проблема“, каза Екатерина Йорданова, председател на СТСБ.

Agreement_Gabrovo_02_web
Тазгодишната кампания отново е плод на това сътрудничество. Тя включва редица дейности. Кампанията започна с провеждане на разширено заседание на Съвета за социално сътрудничество към Столична община, посветено на 25-ти ноември и борбата с насилието над жени на работното място. То бе водено от заместник-кмета по транспорт Л. Христов и бе уважено лично от кмета на Столична община Йорданка Фандъкова, която пожела успех на кампанията.
IMG_2596

Експертът на СТСБ Мила Николова представи с кратка презентация глобалната кампания за конвенция на МОТ срещу насилието над жени и подчерта пряката връзка между международни стандарти и локални действия. Водещият заседанието постави въпроса за насилието над жени на работното място в контекста на увеличаващите се агресия и стрес в транспортния сектор. Той също подчерта важността му и като социален, и като икономически проблем. По негова инициатива и с обещание за пълна подкрепа от страна на общината социалните партньори обсъдиха възможностите на дружествата от градския транспорт за провеждане на проучване за насилието. Те ще инициират анкета и задълбочен анализ за идентифициране на ключовите фактори, пораждащи насилие и на засегнатите групи служители. Това ще бъде първа крачка към предприемането на реални практически мерки, за което пък настоя Екатерина Йорданова. Беше обсъден въпросът и за серия от обучения на работещите в градския транспорт, които да ги направят по-подготвени за новите предизвикателства по отношение на тяхната сигурност и защита.
endVAW_Sofia_Municipality_17
Стартиралата днес кампания има за цел също привличане на внимание и подкрепа от страна на широката общественост. Стикери, посветени на темата, бяха разлепени в превозните средства в градския транспорт в София и ще бъдат разпространявани както в посочените общини, така и в тези, които пожелаят да се присъединят. Такива стикери ще бъдат поставени и в пътническите превозни средства на БДЖ. Посланията са: „Стоп на насилието над жени на работното място” и „Подкрепете конвенция на МОТ” като част от глобалната кампания на международните синдикални организации. Очакваният резултат е един по-сигурен транспорт за всички.
Nermin_Al-Sharif_poster_final_BG
Паралелно с това продължава и кампанията в подкрепа на Нермин Шариф. Специално изработени плакати бяха представени от СТСБ на социалните партньори и ще бъдат окачени на видими места в транспортните предприятия, призовавайки към участие в онлайн петицията.

???????? ??????- 1 1. 2015 г. (3)