Позиция на СТСБ относно отдаването на дейността по почистването на Летище София на външен изпълнител

По повод подписания на 23 декември 2015г. договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Комплексно почистване на сгради и прилежащи обекти и площи на „Летище София“ ЕАД“ и във връзка с медийното отразяване на недоволството на служителите, заети в сферата на чистотата там, Съюзът на транспортните синдикати в България счита за необходимо да препотвърди своята ясна позиция по казуса.
Тя датира още от 2013г., когато аутсорсингът на дейността по почистването беше спрян, главно благодарение на усилията на СТСБ, и не се е променила и до днес.
Веднага след постановяването на решението на Върховния административен съд от 16 октомври 2015г., предприехме незабавни мерки и написахме две писма до Изпълнителния директор на Летище София с настояване за среща в спешен порядък, на която да бъдат информирани социалните партньори за намеренията на ръководството във връзка с горното решение и да се обсъдят вариантите преди предприемането на каквито и да било бъдещи действия. И на двете ни писма, от 16 октомври и от 2 декември 2015г., не постъпи никакъв отговор. Твърдо заявяваме, че считаме този факт за грубо погазване на социалното партньорство, с което Изпълнителният директор парадира в медийното пространство, и сме, меко казано, озадачени от подобно открито пренебрегване на поетите договорености за взаимно зачитане и прозрачност при вземането на решения, отнасящи се до съдбата на работниците.
Озадачени сме и от някои факти, между които и прибързаното предпразнично подписване на договора „в дванайсет без пет“ на 23 декември 2015г. при пълна липса на прозрачност за намеренията.
Във връзка с това поискахме среща с принципала на Летище София министър Московски, на която сме направили постъпки да се извърши проверка на процедурата и да се изготви икономическа обосновка на необходимостта от отдаване на дейността по почистването на външен изпълнител. За нас аргументите, че „така правят всички“ и „защото това е решението на ръководството“, които бяха изтъкнати от ръководството на Летище София пред медиите и на събранието от 7 януари 2016г., не са убедителни и звучат несериозно.
Подчертаваме, че въпросното решение на ВАС от 16 октомври 2015г. по никакъв начин не обвързва възложителя Летище София непременно да сключи договор с изпълнителя. Това решение не изключва възможността за законосъобразно прекратяване на една компрометирана вече процедура. Изпълнителният директор избра първата опция без предварителни консултации със социалните партньори, а сега спекулативно твърди, че е бил заставен да го направи от съдебното решение.
СТСБ апелира към Министъра за изясняване на фактическата обстановка, свързана със самата процедура по прекратяване на обществената поръчка през 2013г., защото смята, че умишлено или не, тя е проведена недостатъчно компетентно и по начин, който доведе до сегашното съдебно решение на ВАС. Министър Московски незабавно разпореди проверка, резултатите от която очакваме.
Междувременно, въпреки че има своите опасения и съмнения, СТСБ като уважавана организация с десетилетни традиции в защитата на транспортните работници, не може да си позволи да действа емоционално и прибързано, когато става въпрос за съдбата на неговите членове и за качествени работни места, извоювани с цената на неуморна работа. За момента оставаме верни на социалния диалог и коректно очакваме резултатите от проверката, като междувременно планираме бъдещите си стратегически действия.
СТСБ и нейната Синдикална организация към Летище София с председател Ростислав Бъчваров стоят зад исканията на хората за запазване на работните им места и на трудовите им условия. СТСБ ясно заявява, че неговите членове не са нелегитимни и без права. Те имат своя КТД, който защитава техните интереси от явни посегателства. Ако все пак има служители, които изявят желание да прекратят трудовия си договор с Летище София и да преминат доброволно към новия работодател, на 5 февруари 2016г. в следобедните часове беше подписано принципно споразумение, според което те ще могат да го направят с обезщетение от 6 работни заплати.
Преминаването към нов работодател при неизвестни и недоговорени условия не удовлетворява СТСБ и неговите членове. Трансформирането на качествени работни места в несигурна и незащитена заетост при неизяснени условия никога не е било вариант за нашите членове. Единствено прехвърлянето на целия персонал при запазването на всички действащи условия, както повелява чл.123 и 123а от КТ, би било приемлива алтернатива.
Защото СТСБ се бори не просто за работни места, а за КАЧЕСТВЕНИ работни места, и продължава!