Празнично обръщение на Пади Крамлин, президент на Международната транспортна федерация (ITF) и Стив Котън, генерален секретар на ITF

  Бихме искали да пожелаем на транспортните работници по целия свят щастлива Нова година! Надяваме се, че сте прекарали спокойно празниците и почивката ви е дала шанс, като членове и служители на МТФ, да си направите равносметка, да възобновите своята ангажираност и да съберете колективна сила за предизвикателствата, които ни очакват през 2016 г..
2015 беше година на големи успехи за МТФ на национално, регионално и глобално ниво.
Въпреки това, политическата и икономическата обстановка остава напрегната и настъплението срещу правата на работниците продължава по различни линии.

Структурата на заетостта в транспорта вече не е същата и ще продължи да се променя. Синдикалните права са подложени на атаки в много страни и много работници понасят тежестта на дискриминация и тормоз от страна на своите работодатели, които в стремежа си да спечелят търговска изгода, атакуват трудовите стандарти. Въпреки тези предизвикателства ние започваме новата година по-силни и по-фокусирани от всякога като глобално движение с национални членове.

Трудно е да повярваме, че изминаха 18 месеца, откато се събрахме на 43-тия конгрес в София, където планирахме насоките и целите си до 2018г. Тази седмица в България даде възможност да се затвърдят нашите приоритети под формата на четирите лоста – нашата рамка с неотложни и важни за бъдещето проблеми на синдикалното движение.
Първият от тях е консолидиране на основни центрове и коридори. Ние знаем, че когато се говори за световна търговия, има стратегически точки, а онова, което се случва в тези точки, оказва огромен ефект върху цели вериги на доставки. Ние ще продължим да увеличаваме членството в тези стратегически пунктове, независимо дали те са логистични центрове, пристанища или летища. Това ще даде възможност за положителни промени не само за работниците в тези сектори, но и за цялото семейство на МТФ.

За първи път темата за световните вериги за доставка ще бъде заложена в дневния ред на специална конференция под наслов „Достоен труд в глобалните вериги за доставка“, която Международната организация на труда (МОТ) организира през юни тази година. Ние трябва да направим всичко възможно гласът на транспортните работници да се чуе високо и ясно по време на тези дискусии, които биха могли да имат дългосрочно въздействие върху условията на труд в нашия сектор. Националните делегации за тази конференция включват и представител на синдикалното движение. Ние призоваваме лидерите на основните членове на МТФ да се опитат да осигурят представител – член на техния съюз, така че транспортните работници да имат възможно най-доброто представяне.

Вторият от четирите лоста е изграждането на капацитет за въздействие върху ключови играчи в индустрията, за да вземем участие в определянето на стандартите в целия транспортен сектор. Мултинационалните компании се разрастват, а шепа индустриални гиганти имат силата да влияят значително върху живота на милиони работници. Влиянието на профсъюзите също трябва да се почувства, когато в рамките на тези мултинационални компании се вземат решения, пряко засягащи работниците, техните семейства и обществото като цяло.

В допълнение, през 2016г. ще продължим работата си и с други глобални синдикални федерации, за да консолидираме мощта на работниците от различните сектори. Не можем да си позволим да пренебрегнем връзката между транспортните работници и тези в свързаните с тях индустрии.
Мобилизирането на масово членство е третият от четирите лоста и е от голямо значение, тъй като ние отново сме свидетели на глобална враждебна среда за социалната справедливост. Ние притежаваме уникална сила и сме длъжни да я развиваме и увеличаваме непрекъснато.

Ние ще задълбочим нашата работа за изграждане на мощни съюзи с групи на гражданското общество по въпросите, които са от ключово значение за работници и общности, като безопасност, устойчивост, инфраструктура и обществени услуги.

Накрая, през 2016 г. посредством повече изследвания и стратегическо планиране, ще последваме географските изменения в икономиката, в съответствие с последния от четирите лоста от конгреса. Глобалният икономически пейзаж се променя с възникването на мегаикономиките в Китай, Индия и Русия и ние трябва да бъдем в крак с измененията и да се възползваме от възможностите, които те предоставят.

Четирите лоста и съответстващите им проекти на ITF са насочени към промяна в баланса на силите в полза на обикновените трудещи се, които разчитат на нас като ефективна и прозрачна организация, поставяща социалната справедливост в основата на всичко, което прави.

Да, 2016г. ще донесе предизвикателства, но също така ще донесе и възможности. Ние ще продължим да растем и да се развиваме, и ще печелим в полза на работниците, техните семейства и обществото. Защото това е нашата кауза!

Очакваме с нетърпение да продължим да работим с вас през тази година в полза на милиардите работещи жени и мъже, които зависят от нашето велико работническо движение и от нашите кампании за социална и икономическа справедливост, за безопасни и сигурни работни места, за един екологичен и устойчив свят, в който да живеем, за прозрачност на работното място, за политическа ангажираност и демокрация, и най-важното, за повсеместен мир за цялото човечество, независимо от религия, раса, възраст или пол.
Да живее ITF!