Решението на Европейския съд за екипажите на Ryanair – ГОЛЯМА ПОБЕДА за работниците!

На 14 септември 2017 г. Съдът на Европейския съюз постанови, че споровете относно трудовите договори на кабинните екипажи попадат под юрисдикцията на съдилищата на страната, от която тези екипажи изпълняват служебните си задължения. Това решение ще сложи край на нечестните практики на авиокомпания Ryanair, която от години настоява, че изключителната компетенция по тези въпроси принадлежи на ирландския съд. Това е голяма победа за всички авиационни работници в Европа.

По този повод  Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Международната федерация на транспортните работници (ITF) публикуваха съвместно прессъобщение:

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решението на  Европейския съд е „поражение за Ryanair и победа за правата на работниците“

14 септември 2017 г.

Международната федерация на транспортните работници (ITF) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) приветстват днешното решение на Съда на Европейските общности и го отчитат като голяма победа срещу Ryanair в битката за правата на работниците. Съдът постанови, че трудовите спорове, касаещи кабинните екипажи на авиопревозвача, попадат под юрисдикцията на съдилищата на държавата, от която екипажите изпълняват своите задължения, а не на Ирландия, както от години твърдеше и практикуваше авиокомпания  Ryanair, обслужвайки собствените си интереси.

Решението по свързаните искове Nogueira et al срещу Crewlink (агенция за подбор на персонал за Ryanair) и Осакар срещу Ryanair установява правото на мобилните авиационни работници да подават жалби и да бъдат изслушвани според законите на страната, в/от която работят. Решението постановява, че служител може да съди своя работодател в съд, който той/тя счита за най-близък до него/нея. Това е от изключителна важност за работници, на които се налага да търсят обезщетение по въпроси, свързани с индивидуалните трудови договори.

В решението са взети под внимание множество случаи на членове на кабинния екипаж от Белгия, Испания и Португалия, които са имали трудови проблеми (включително и неправомерно уволнение) с Ryanair / Crewlink. Компаниите са направили опит тези съдебни дела да бъдат гледани в Ирландия, независимо от това къде живеят и работят съответните служители.

Генералният секретар на ITF Стив Котън обяснява: „Това решение е поражение за Ryanair и победа за работниците. То подкрепя и затвърждава основния принцип за защита на мобилните работници в авиацията, като гарантира, че те могат да потърсят съдебна отговорност от работодателя си в страната, от която действително изпълняват задълженията си, а не в страна, която никога не са посещавали и чиито съдилища са им чужди и са на стотици мили от дома и мястото им на работа. „

Едуардо Чагас, генерален секретар на ЕТФ, коментира: „Убеден съм, че това решение ще даде право и възможност на работниците в авиокомпаниите, заобикалящи националното законодателство, да изберат юрисдикцията, която най-добре обслужва техните интереси. Основната база, мястото, на/от което работите, е очевидният критерий при защитата на законните трудови права на мобилния персонал в ЕС.

Бих искал да засвидетелствам уважение към работниците и техните синдикални организации , които се изправиха и се бориха за правата си. Това решение е важна победа в борбата срещу социалния дъмпинг в авиацията.

Бих искал също така да благодаря на организацията CNE (Centrale Nationale des Employés) от Белгия, принадлежаща към синдикалните семейства на ITF и ETF, за подкрепата в този съдебен спор.“

Днешното съдебно решение идва след отправено запитване от страна на Трудовия съд в Монс (Белгия) и заключва, че по силата на Регламент (ЕО) № 44/2001 член на екипаж може да съди своя работодател пред съответния трудов съд. Това решение е голямо препятствие за Ryanair, която досега настояваше, че тъй като нейните самолети са регистрирани в Ирландия, единствено ирландските съдилища могат да гледат дела на служители на компанията без оглед на тяхната националност и основната оперативна база, от която изпълняват задълженията си.