Right to strike: да защитим нашето право на стачка!

right2strike_BG_web

Под мотото „Долу ръцете от нашето право на стачка!“ СТСБ се включва на 18.02 в Световния ден за действие в защита правото на стачка, организиран от Международната конфедерация на профсъюзите (МКП), Международната транспортна федерация (МТФ), Федерацията на работещите в публичния сектор (PSI) и други международни федерации на работници от различни сектори.

МКП е направила задълбочен анализ на легалните основания за правото на стачка и ролята на МОТ, който може да бъде прочетен тук. Правото на стачка е гарантирано като законно право на всички трудещи се още с Конвенция 87 на МОТ от 1948г. Всяка държава, която е ратифицирала конвенция на МОТ, е длъжна да я спазва. Въпреки това, в последните години работодателите оспорват това основно трудово право и неговата законност, а към момента по данни на ITUC в 37 държави има работници, задържани заради пртестни или стачни действия.

МОТ има Управителен съвет, който заседава 3 пъти годишно и се състои от представители на правителствата, на работниците и на работодателите – модел много подобен на Националния съвет за тристранно сътрудничество, но действащ на световно ниво. България има представители в УС както на ниво държава (Министърът на труда и социалната политика и неговият екип), така и в групата на работниците (президентът на КНСБ г-н Пламен Димитров).

Още през 2012г. групата на работодателите в МОТ започва да оспорва правото на стачка и твърди, че Конвенция 87 не го покрива. Идеята е да бъдат лишени националните и регионални съдилища от възможността да се позовават на международната юрисдикция, постулираща правото на стачка като законно. Групата на работниците предлага въпросът да се отнесе към Международния съд в Хага. На последната сесия на Управителния съвет на МОТ през ноември 2014г. работодателите блокират това предложение. Така УС решава да организира още 3-странни срещи преди следващото си заседание.

В близките дни предстоят две важни събития в МОТ:
1. На 23-25.02 ще се състои 3-странна среща, на която работодатели, работници и държави ще се опитат още веднъж да постигнат консенсус по въпроса.
2. От 12.03 до 26.03 е 323-то заседание на УС на МОТ. На него ще бъде докладвано решението от тристранната среща. При липса на постигнато съгласие, УС ще вземе решение да отнесе въпроса към Международния съд в Хага. По думите на председателя на групата на работниците Люк Кортебеек през март: „или признаваме правото на стачка като установено с Конвенция 87, или отнасяме въпроса към Международния Съд.“

Много е важно преди тези дати да се чуе гласът на работниците по цял свят. Именно такава е ролята на кампанията Right to strike, в която се включват работници от всички сектори на икономиката от всички страни по света. Към момента това е може би най-мащабният израз на работническа воля.

СТСБ следи развитието на въпроса отблизо и още през ноември 2014г. изпрати писмо до Министъра на труда и социалната политика, в което се настояваше представителите на нашето правителство в УС на МОТ да гласуват в полза на правото на стачка.

И утре, 18.02, СТСБ ще участва активно в Световния ден за защита правото на стачка. В същия ден е и националната Конференция по случай 25-годишнината на КНСБ, с 400 делегати от цялата страна и специални гости министър Ивайло Калфин и представители на работодателските организации. СТСБ ще се включи с 10-членна делегация, водена от председателя на СТСБ г-жа Екатерина Йорданова, с участието на съпредседателите на Младежкия комитет Алина Милушева и Георги Георгиев, и председателя на Женския комитет Искра Цакова. На тържествения концерт вечерта ще присъстват 170 лидери на синдикални организации към СТСБ от цялата страна и от всички транспортни сектори, а специални гости ще бъдат министри, представители на местната власт от цялата страна, работодатели и медии. Ще използваме тези две мащабни събития, за да обърнем внимание на важността на въпроса за правото на стачка и на решенията, които предстои да се вземат в близките дни, и ще призовем всички: работници, работодатели и държавници – да действат в съгласие и да защитят правото на стачка, както на национално, така и на международно ниво.

Специален гост на конференцията ще бъде и Генералният Секретар на МКП. Фактът, че г-жа Бъроу е избрала да бъде именно в България на Световния ден за защита правото на стачка, ни прави особено горди и сме сигурни, че нейното присъствие ще подчертае важността на този ден.

Кампанията в подкрепа правото на стачка се развива активно и в Интернет. На сайта www.right2strike.org, създаден от МТФ, можете да следите с какви действия се включват транспортните работници от други страни, а синдикатът на индийските железничари NFIR организира в интернет Thunderclap кампания по случай 18.02. Можете да я подкрепите чрез бутона „използване на приложение“ в главата на профила на нашата фейсбук страница.

Да си пожелаем успех и да защитим достойно нашето право на стачка!