Общината поема изцяло собствеността на градския транспорт в Русе

СТСБ приветства решението, с което се гарантира запазване на работните места, подобряване на условията на работа и качеството на услугата за гражданите

Градският транспорт в Русе става отново изцяло публичен, след като Общинският съвет прие предложението на кмета Пламен Стоилов за придобиване на капитала на „ЕГГЕД България” АД. Поради важността на разглеждания въпрос и за да бъде гарантирано запазването на работните места в дружеството, на заседанието присъстваха представители на СТСБ – Даниела Златкова, Мила Николова и Симеон Симеонов.

До предложението на кмета се стигна след изразено намерение на групата ЕГГЕД да продаде бизнеса си в България, в частност и в Русе. Съветниците решиха общината да изкупи акциите на израелската фирма, която притежаваше до момента 65% от капитала на дружеството. Стойността на сделката след преговорите е 500 000 лв. при първоначална оферта на израелското дружество – 830 000 лв. С плащането на цената се счита за погасен дългът на „ЕГГЕД Русе” АД към Mobilis Sp. z o.o по отношение ползването, както и преминаване собствеността върху 9 тролейбуса – 7 Neoplan N6020 и 2 Mercedes Benz 405 GTD и Mobilis Sp. z o.o.

Новият собственик в лицето на общината се ангажира да бъдат запазени работните места, да бъдат подобрени условията на труд, както и да се гарантира качество и удобство на услугата за гражданите. В резултат на дебата и представената изчерпателна информация, с 43 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“, Общинският съвет реши Община Русе да закупи 100% от акциите на ЕГГЕД България АД.

Представителите на СТСБ приветстваха решението на Общинския съвет за връщане на собствеността в дружеството за обществен транспорт. Както не веднъж сме заявявали, вярваме, че гаранция за пълноценното изпълнение на социалната функция на обществения транспорт може да има единствено при условие, че компаниите, предоставящи услугата, са публична собственост.

Надявам се, че сега, след като общината поема изцяло управлението, транспортната услуга за гражданите ще се гарантира по най-добрия начин, а дружеството ще се развива устойчиво с нов подход и визия”, заяви председателят на СТСБ Екатерина Йорданова. Тя вярва, че ще бъде възстановен и социалният диалог, и СТСБ заедно с общината ще реализира политики, които ще гарантират качеството на работните места и условията на труд. „Защото добрата услуга е в пряка зависимост от качеството на работните места, условията на труд и удовлетвореността на хората, които я предоставят”, подчерта Екатерина Йорданова.