Синдикалните членове от „Автомагистрали – Черно море“ АД Шумен преизбраха своя председател

Синдикалните членове от „Автомагистрали – Черно море“ АД преизбраха своя председател Господин Янков на отчетно-изборно събрание, което се проведе на 20 април в Шумен. На събранието присъстваха зам.-председателят на СТСБ Иван Дражев и изпълнителният секретар Даниела Златкова.

Ръководството на организацията представи доклад за дейността си през отчетния период като посочи трудностите и успехите през годините. Като най-добро постижение бе посочено поддържането на добър диалог с работодателя и съответно наличието на Колективен трудов договор, който допринася за повишаване удовлетвореността на работещите от условията на труд и заплащането. Ежегодната спортна Спартакиада, организирана от СТСБ не бе пропусната да се отбележи като една от мерките за сплотяване на работещите не само помежду си, но и в по-голямото семейство на СТСБ.

Делегатите дискутираха някои въпроси, по които бъдещото ръководство да работи по-усилено. Сред по-важните е привличането на млади хора, включително чрез мерки за професионалното им обучение и подобряване на заплащането на стартиращите своята професионална кариера младежи.

В края на събранието делегатите взеха решение за следващия отчетен период да изберат и заместник-председател (липсваща към момента позиция), както и още трима членове на синдикалния съвет. За заместник на Янков беше избрана Марина Коларова. Останалите членове на синдикалния съвет също са жени, с което организацията дава добър пример за по-активно включване на жените на ръководни синдикални позиции.

Председателят на СТСБ Екатерина Йорданова не успя да присъства лично и поздрави новото ръководство от Брюксел, където участва в заседание на УС на ЕКП. В качеството си на вицепрезидент на ЖК на ЕКП, тя трябваше да защити представителство на 20 млн. жени преди ИК на ЕКП в Рим.

Поздравявам делегатите на събранието за избора, защото към своя опитен и дългогодишен председател, те присъединяват нови лица, включват четири жени и формират един балансиран УС, който със сигурност ще взима мъдри решения. За прилагане на политиките на равнопоставеност работя от дълги години и затова няма да скрия, че съм горда като ги виждам в действие”, заяви Екатерина Йорданова.