Стартира проект “Социалният диалог в сектор градски транспорт в страните от Централна и Източна Европа”

 СТСБ ще бъде домакин на първото работно посещение на UITP и ETF в София

 

 

 

На 8-ми февруари 2018 г. със заседание на Управителния съвет в Брюксел стартира проектът на европейските социални партньори от градски транспорт UITP и ETF “Социалният диалог в сектор градски транспорт в страните от Централна и Източна Европа”. Управителният съвет, в който СТСБ участва със свой представител, обсъди целите, дейностите и планираните резултати.

С проекта eвропейските социални партньори си поставят няколко важни цели:

  • По-добро разбиране на спецификите на индустриалните отношения в избраните страни от Централна и Източна Европа (ЦИЕ);
  • Информираност на целевата група относно целите и дейностите на европейския социален диалог в сектора;
  • Укрепване на въздействието и видимостта на резултатите от европейския социален диалог;
  • Укрепването на капацитета на социалните партньори в тези страни да допринесе за националното и международното сътрудничество в рамките на Европейски социален диалог;
  • Мотивиране на социалните партньори от страните от Централна и Източна Европа за активно участие в европейския социален диалог.

За осъществяването на тези цели са предвидени работни посещения и семинари в България, Полша и Чехия. Мероприятията ще съберат представители на институции, работодатели и синдикати от общо 12 страни от ЦИЕ – България, Словения, Хърватия, Сърбия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Чехия, Словакия, Унгария и Румъния. В рамките на проекта ще се изготви и доклад, който ще бъде преведен на езиците на всички страни-участници.

Първото работно посещение на UITP и ETF ще се проведе в София с домакин СТСБ.