СТСБ за равното заплащане между жените и мъжете

На 27.11.2018 г. в централата на КНСБ се състоя конференция на тема „Ден на равното заплащане между жените и мъжете – българският отговор“. Вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов запозна присъстващите със статистическите данни, според които жените в България печелят с 14,4 % по-малко от мъжете, докато разликата в заплащането между двата пола в Европа е 16,2 % в полза на мъжете. Събитието, посветено на Деня на равното заплащане между мъжете и жените, беше организирана от Конфедерацията на независимите синдикати в България и Фондация „Фридрих Еберт“. То беше и в подкрепа на 25 ноември – Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените. От името на СТСБ присъстваха Милка Костова – от СО към „Столичен Електротранспорт“  и Весела Цаперкова – централен офис.

Акцента в конференцията беше поставен върху факторите, на които се дължи разликата в заплащането между жените и мъжете и върху механизмите за минимизиране на различията. Беше подчертана и необходимостта тези механизми да са застъпени в КТД-тата. Подчертан беше фактът, че принципът за равно заплащане между жените и мъжете е заложен в българското законодателство, но липсва нормативна система.

Беше акцентирано и върху по-високото психологическо натоварване на жените от конфликта между трудовия и семеен живот и необходимостта от конкретни мерки, с които то да бъде облекчено: да се създаде съвместимо със задълженията работно време чрез допълнителни споразумения в трудовите договори, да се даде възможност за включване на безработни в отглеждането на деца до 5 години, да се конкретизират позициите около родителския отпуск и др.

Отбелязано беше, че е в процес на разработване и Национален план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2019-2020 г. , който цели това да бъде постигнато с ключовото значение на споделените отговорности.

В заключение беше подчертано, че разликите в заплащането между жените и мъжете ще намалеят само при участието на всички заинтересовани страни: работници, синдикати, работодатели, правителство.