Младежите на СТСБ се включиха в конференция за възрастовите неравенства на пазара на труда

На 30 ноември и 1 декември 2018 г. в София се проведе младежка конференция на тема „Възрастови неравенства на пазара на труда: предизвикателства за младите работници“, организирана от „Младежки форум 21 век“ към КНСБ. СТСБ беше представлявана от Любомир Дренски и Игнасия Ацева от централата на СТСБ; Даниел Василев – младежки представител на СО към „Център за градска мобилност“; и Денис Иванов и Мартин Димитров – членове на СО към Пристанище Варна „Изток“.

Конференцията беше открита от президента на КНСБ Пламен Димитров. Той наблегна на една от основните теми както в национален, така и в световен план, а именно дигитализацията. Според него този процес вече е започнал и младите са хората, които трябва да бъдат основните движещи сили. Специални гости на събитието бяха Елка Димитрова, директор на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ към МТСП, която прочете специално приветствие от министъра на труда и социалната политика – Бисер Петков, Георги Милчин, главен секретар в „Главна инспекция по труда“; и Милена Георгиева, представител на „Агенция по заетостта“.

Представени бяха интересни факти и данни от Инспекцията по труда относно непълнолетните работници. Станислава Такева, която работи като оперативен директор на Национална взаимоспомагателна каса (НВСК) към КНСБ, информира участниците за възможностите, предоставяни от касата и отстъпките, от които могат да се възползват членовете на КНСБ.

Вторият ден премина в дискусии относно стреса на работното място и добрите практики на КНСБ за справяне с него. Иванина Янкова от КНСБ и Станислава Трънкова от Трудова медицина, споделиха интересни факти за стреса и показаха как той може да бъде контролиран. Конференцията завърши с обобщение на всички теми, които бяха дискутирани по време на събитието, и с обещание за по-чести срещи на младежките структури на КНСБ.