СТСБ участва в социален диалог на секция „Пътен транспорт“


На 07.12.2018 г. в Брюксел се проведе заседание на Европейски секторен социален диалог за пътен транспорт, в който участваха Любомир Дренски – международен експерт на СТСБ и Недко Радев – младежки представител на СО към „Бургасбус“. Срещата беше от изключително важно значение, тъй като в момента ситуацията в този сектор е много напрегната и предстои да се вземат ключови решения на европейско ниво. На предварителната среща на ETF се коментираха бъдещите действия, които трябва да бъдат предприети, както и демонстрацията от 3 декември по повод срещата на Съвета на министрите на транспорта на ЕС.

Основна тема на заседанието беше пакетът „Мобилност“. Европейската комисия представи доклад от срещата на министрите на транспорта от 3 декември, и решенията, които бяха взети. Експертите на Комисията коментираха всички важни въпроси, като стана ясно, че новите дигитални тахографи ще бъдат готови в средата на следващата година и ще бъдат пуснати на пазара. Така бяха прекратени всякакви спекулации относно възможното забавяне на този процес. Според Комисията споразумението на транспортните министри е добра основа за вземането на правилните решения.

Lia Potec от Европейски орган по въпросите на трудовия пазар, сподели напредъка по предложението за преминаване към електронни документи в пътния транспорт. От направеното проучване стана ясно, че 99% от операциите в товарния транспорт в Европа използват хартиени документи.

Беше представен и доклад от Социалния диалог на работната група за градски транспорт, която заседава два пъти годишно. През 2019 г. се очаква да започне съвместен проект на синдикалните и работодателски организации, свързан с дигитализацията на сектора. Следващите срещи на работната група ще се състоят на 22 февруари и в средата на септември 2019 г.

Rob de Leeuw van Weennen представи проучване на тема „Безопасни паркинги за камиони“. От презентацията стана ясно, че 83% от паркингите в Европа не отговарят на стандартите, които шофьорите очакват и желаят. След проведени допитвания до шофьори, експертите заявиха, че трябва да бъде създаден единен стандарт за паркингите, който да включва санитарен възел, места за хранене, постоянно видеонаблюдение, възможност за резервиране онлайн и интернет достъп. Това би повишило значително качеството на паркингите.

Срещата завърши с уточняване датите на заседанията на секторния социален диалог за пътен транспорт през 2019 г.