СВЕТОВЕН ДЕН НА ДОСТОЙНИЯ ТРУД

Датата 7 октомври е избрана от Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) за отбелязване на Световния ден за достоен труд. От 2008 година насам този ден се отбелязва от повече от 130 страни в света. Понятието „достоен труд“ е въведено от Международната организация на труда (МОТ) и от тогава се е превърнало в цел на индустриалните отношения.

На тази дата милиони синдикалисти се обединяват в своите действия за постигане на справедливи доходи, сигурност на работното място, социална закрила за семействата.

Темите, върху които синдикалното движение поставя особен акцент на Световния ден за достоен труд още от създаването му през 2008 г.,  са изключително актуални и общочовешки: миграцията, дискриминацията, равенството между половете, принудителния труд, основните трудови стандарти, правото на колективно договаряне и свободата на сдружаване, сивата икономика, въпросите за климатичните промени и зелените работни места, за здраве и безопасност, социална защита, социален диалог и много други. Тази година по инициатива на МКП  акцентът е поставен върху прекратяването на корпоративния ламтеж и алчност.

end_corporate_greed-2

Вече стана традиция в дните около 7 октомври всяка година МТФ да провежда своята Седмица за действие в сухопътния транспорт и да отбелязва Световния ден за достоен труд с различни инициативи.

СТСБ също отбеляза подобаващо празника. (виж тук)