Управителният съвет на жп секцията на ЕТФ подготвя план за действие

Изразена беше категорична солидарност със стачката в железопътния и въздушния транспорт във Франция

Управителният съвет на жп секцията на Европейската транспортна федерация (ЕТФ) подготвя план за действие по кампанията „Спиране на социалния дъмпинг – за безопасен и социален железопътен транспорт в Европа“. Това стана ясно след заседанието на съвета, което се проведе на 9 април 2018 г. В него участва Даниела Златкова, изпълнителен секретар на СТСБ.

Една от основните задачи бе да се подготви план за действие по кампанията, който ще се предложи за приемане на следващото заседание на секцията през май. Управителният съвет обсъди дейностите на трите консултативни групи и изслуша ръководителя на кабинета на евродепутата Борислав Либерадски (S & D, Полша), който представи дискусиите относно преразглеждането на регламента за правата на пътниците в железопътния транспорт 1371/2007 в Европейския парламент. Дадена бе оценка на проведената през декември 2017 г. пленарна среща на европейския секторен социален диалог, като бе приветствано приемането на работна програма 2018/2019, въпреки известните пречки в миналото. Истинското постижение обаче ще бъде реалното изпълнение на тази програма.

Съветът също обсъди програмата за реформи на френското правителство, засягащо железопътния транспорт в страната и в частност SNCF и изрази категоричната си солидарност със стачката на френските синдикати.

На 10 април заседаваха двете работни групи на европейския секторен социален диалог за жп транспорт. Те обсъдиха стъпките за изпълнение на работната програма за социалния диалог, приета на пленарната сесия на 1 декември 2017 г. Основен акцент бе поставен върху пътя за предоговаряне на съвместните препоръки на CER и ETF за по-добро представителство и интеграция на жените в железопътния транспорт. Целта е постигане на по-обвързващи разпоредби, които да доведат до реални положителни промени. Друга важна тема бе обсъждането на съвместен проект „Пригодност за заетост в сектора в условията на автоматизация и дигитализация“.