Женското лидерство е решаващо в дигиталната ера

Как жените влияят на ИТ сектора и обратно, какви предимства или негативи създават за тях  високите технологии – на тази тема бе посветена конференцията „SHELeader“, която се състоя на 12.04.2018 г. в НДК в София. Тя бе организирана от „Българския център на жените в технологиите под личния патронаж на европейския комисар по цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел. Тя представи многобройните инициативи, които ЕК стартира за повишаване на женската заетост в ИТ сектора.

Над 16 млрд. евро годишно губи европейската икономика от това, че жените са едва около 17% в него – това сочи статистиката, както и специално сравнително проучване на Европейската агенция за равнопоставеност между жени и мъже EIGE, което бе представено на конференцията. За щастие, България е на първо място в Европа с двойно повече работещи жени ИТ специалисти  и 41% от квалифицираните за тези професии.

Чрез личните истории на множество жени на ръководни позиции в сектора бе показано нагледно, че не само има място за жените в дигиталния свят, но и че те се справят прекрасно. 68% от успешните стартъпи са управлявани от тях. Нужни са обаче повече усилия за преодоляване на стереотипите и предразсъдъците, с които те се сблъскват. Промяната обаче благодарение на тях е вече в ход.

Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ) подкрепя тези усилия от години. На конференцията присъстваха Алина Милушева, съпредседател на МК и Мила Николова, експерт. Те поставиха въпроса за социалните политики на работното място за насърчаване на женското участие и за това какви трябва да са те, за да отговорят на нуждите на жените.

Съвместяването на работа и личен живот е на челно място, разбира се. Макар гъвкавият график да е предимство, той води до по-голям брой часове труд, полаган в личното време като цяло.  Непредвидените извънредни натоварвания са също характерни за сектора и това го прави непривлекателен за родители. За жените е характерно отлагането на майчинството с няколко години в сравнение например със сектора на здравеопазването. Въпреки това повечето от успешните жени, които участваха, бяха и майки. Те споделиха, че тези прекъсвания също са били плодотворни за тях, за да преосмислят целите и плановете си и да набележат нови идеи.

В кратък видеофилм няколко от тях посочиха поне по една причина жените да бъдат успешни и в дигиталната ера. Както и във всяка друга най-вероятно, където качествата и мотивацията имат значение.