Водачите от „Бургасбус” ЕООД настояват за по-високи заплати

На следващото си събрание те ще поканят кмета на града Димитър Николов, за да го запознаят с исканията си

Работещите в общинското дружество „Бургасбус” ЕООД поискаха по-високи заплати и настояват лично кметът на града Димитър Николов да чуе исканията им. Това е решението на събранието на колектива, което се проведе на 12.04.2018 г. На него от страна на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) присъства изпълнителният секретар на съюза Даниела Златкова.

В открита дискусия работещите в общинското дружество представиха и обсъдиха проблеми, които според тях имат нужда от спешно разрешаване, като най-важният е повишаването на заплатите в дружеството. При последните преговори със синдикатите по КТД ръководството е отклонило  искането заради липсата на средства. Водачите обаче считат, че това e изключително несправедливо, тъй като възнагражденията им са ниски за тяхната важна и отговорна работа. Те споделиха, че освен социалните придобивки, договорени с КТД, успяват да заработят повече благодарение на извънредния труд и т. нар. „отнети почивки“. Но това пък води до преумора, а неотпочиналият шофьор застрашава не само своя живот, но здравето и живота на пътниците, както и на всички участници в движението. Затова осигуряването на нормални условия на труд и почивка е жизненоважно и представлява друг сериозен проблем, за чието решаване водачите настояват. Събранието взе решение исканията да бъдат представени пред ръководството на „Бургасбус” ЕООД и лично пред кмета на града Димитър Николов, а последните да бъдат поканени на следващото събрание на работещите в дружеството.