Жените от секция Градски транспорт на ITF: „Това е и нашият свят!“

На 20-ти февруари в Лондон се проведе Работен семинар на Жените от секция Градски транспорт на Международната транспортна федерация (ITF). Те се събраха във връзка с подготвителната конференция на секцията преди предстоящия Конгрес на ITF, за да споделят опит и да набележат приоритетните области, по които да работят в бъдеще. В семинара от страна на СТСБ участваха Даниела Златкова и Мадлен Йорданова и представиха идеите и добрите практики от работата на съюза.

Въпреки постигнатия напредък в някои области, в сектор Градски транспорт на глобално ниво продължава да се поддържа доминираща култура, в която жените не се приемат на равни начала. Затова, икономическото им овластяване чрез елиминиране на професионалната сегрегация в транспортната индустрия, е един от приоритетите на работната програма на жените на ITF за 2018 г. и в следващите години.

ITF си сътрудничи с глобалната работодателска организация UITP по нова инициатива за заетостта на жените в обществения транспорт, като черпи опит от съвместните препоръки на ЕТФ и европейската секция на UITP, подписани в резултат на проекта WISE. Така като участник в проекта и договарянето на препоръките, СТСБ продължава своята работа по придаване на глобално измерение на постигнатото.

Инициативата на ITF и UITP включва развитието на съвместна корпоративна политика в следните области: „Привличане и наемане”, „Квалификация, обучение и кариерно развитие”, „Баланс между професионалния и личния живот”, „Здраве и безопасност на работното място”, „Равно заплащане”, „Организационна култура и стереотипи”, „Корпоративна политика”, „Работна среда и дизайн на работното място” и „Съоръжения/Удобства”. Работният семинар даде възможност на жените за предложения и препоръки, които да бъдат включени в тази съвместна политика.

След приключването на дискусиите и предложенията, събралите се от цял свят жени заявиха категорично: “Това е и нашият свят!” и се ангажираха с още по-усилена работа за постигане на равнопоставеност в сектор градски транспорт.

Резултатите от работната среща бяха представени и приети единодушно на последващото заседание на Комитета за градски транспорт на ITF на 21-22 февруари.