Екатерина Йорданова се срещна председателите на основни организации от Синдикат „Пътно дело”

Председателят на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) Екатерина Йорданова се срещна с актива на новоприсъединилия се съюзен член – Синдикат „Пътно дело” на 20 февруари 2018 г. В срещата участваха председателят на синдиката Малина Кованджиева и лидерите на 29 основни организации. Екатерина Йорданова приветства присъединяването на синдикат „Пътно дело” към СТСБ и изрази увереност, че новото сътрудничество ще бъде от полза за хората на труда. Тя разясни политиките,  дейността и структурата на СТСБ като член на Европейската и Международната транспортни федерации, както и по-важните събития от календара на съюза.

От страна на работодателя – Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), участие взеха председателят на УС на инж. Дончо Атанасов, финансовият директор Димитър Петков и директорът човешки ресурси Благовеста Дедьова. Инж. Атанасов представи пред синдиката работната програмата на АПИ за 2018 г. с основните обекти, които предстои да бъдат изградени. Същото така бяха дадена информация във връзка с разпределението на допълнителните средства в размер на 2,5 млн. лв., които получи АПИ от националния бюджет по настояване на синдикатите и работодателя. С тях ще бъде постигнато очакваното 10-процентно увеличение на заплатите в агенцията и ще бъдат структурирани и осигурени кадрово две нови дирекции. Синдикалните лидери получиха уверението, че са предвидени средства за заплащане на извънредния труд, за закупуване на лични предпазни средства и всички социални придобивки, залегнали в клаузите на двугодишния Колективен трудов договор, който е подписан през юли м. г.

Синдикат „Пътно дело” е основен член на СТСБ от декември 2017 г.