Авиокомпаниите са отговорни за един милион минути закъснения

Съвместно прессъобщение на ETF, ATCEUC и IFATSEA
Брюксел, 26 септември 2017 г.

Долуподписаните професионални организации на служителите от сектора за управление на въздушното движение (УВД) с голямо съжаление отбелязват поредната атака на асоциация „Авиокомпании за Европа (Airlines for Europe, A4E) срещу Европейската система за управление на въздушното движение под формата на съвместно писмо от изпълнителните директори на авиокомпаниите – членки на A4E към европейските доставчици на аеронавигационно обслужване (ДАНО). Писмото изброява редица проблеми, свързани с УВД, като причина за закъсненията. Ние отчитаме, че закъсненията и липсата на капацитет са обезсърчаващи и притеснителни, но всеки ден доставчиците на аеронавигационно обслужване и техният персонал правят всичко възможно, за да доставят безопасни и качествени услуги на авиокомпаниите и техните пътници.


Като признаваме ограниченията, ние като професионални представители на персонала вярваме, че Европа трябва да се гордее със своята система за УВД. Предвид различния културен и национален произход е забележително, че успяхме да изградим една кооперативна система, която осигурява такава невероятно висока степен на безопасност и ефективност. От своя страна обаче, A4E подхожда избирателно по отношение на количествените данни, които тя представя под формата на неоспорими факти, като вместо да предлага истински ползи за европейските граждани, асоциацията демонстрира своята егоцентрична гледна точка, насочена единствено към маржа на печалбата.

Както беше посочено в нашия съвместен доклад от март 2017г., озаглавен „Ефикасност, капацитет и растеж в европейската авиация – Защо индустриалните действия в УВД не са проблемът“ (виж пълния доклад тук http://bit.ly/2rY9kdk), самите авиокомпании причиняват повече от половината от всички закъснения на полетите. През юли 2017 г. забавянията, причинени от авиокомпаниите, възлизат на 1 милион минути, факт, който авиокомпаниите предпочитат да прикриват.

Например, една авиокомпания в Обединеното кралство наскоро използва несъществуваща стачка на ръководители на полети (РП) като причина да не плаща дължимите по европейските закони обезщетения на своите пътници, а  всъщност тя сама беше пряко свързана със закъснението. Друга голяма бюджетна авиокомпания от Ирландия, която е член на А4Е, понастоящем привлича голямо внимание от страна на медиите за огромния брой анулирани полети в последния момент, без да показва никакво уважение към своите клиенти.

УВД, заедно с цялата авиационна общност, ще продължи да подобрява и насърчава прозрачността и отговорните нагласи като свои основни ценности.

Поради това долуподписаните организации на персонала в УВД:

– настоятелно призовават Комисията да търси по-широк спектър от мнения в процеса на развитие на Единното европейско небе, а не само да зачита съображенията на една – единствена подгрупа от силни, добре финансирани заинтересовани страни;

– призовават асоциацияАвиокомпании за Европада спре своята позорна медийна кампания срещу Европейската система за управление на въздушното движение и вместо това да се ангажира със смислен диалог със съответните организации;