Новоизбраният женски комитет на ЕТФ проведе първото си заседание

На 28 и 29 септември 2017 г. новоизбраният Женски комитет на Европейската транспортна федерация (ЕTF) проведe първата си среща след Конгреса на ЕTF през май 2017 г.  На заседанието присъства Даниела Златкова, изпълнителен секретар на СТСБ. Обновеният състав на Женския комитет направи преглед на постигнатото в миналото и обсъди прилагането на новата работна програма за равенство между половете.

Обменът с представители на високо равнище на Европейската комисия по инициативата на ЕК „Жени в транспорта“ също бе важна част от дневния ред на заседанието. Пред представителите на ЕК членовете на Женския комитет подчертаха, че транспортът ще привлича повече жени само ако секторът се промени към по-добро, по отношение качеството на работните места. Основен компонент на качествената работна среда  е липсата на насилие и тормоз на работното място.

Д-р Джейн Пилинджър представи резултатите от проучването на ЕTF относно насилието срещу жените транспортни работници. Резултатите са наистина шокиращи и показват, че насилието на работното място в транспорта има специфично полово измерение. А ако жените не се чувстват сигурни на работното си място, те не остават на работа. Задачата на синдикати, работодатели и Европейската комисия е да се занимаят сеиозно с проблема.

Не на последно място, Женският комитет проведе акция във връзка с кампанията на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) за повишаване заплатите за европейските работници като призова: „Време е за равно заплащане за равен труд!“