Жените транспортни работници са изправени пред високи нива на насилие, разкрива доклад на ETF

Изследване на Европейската федерация на транспортните работници (ETF) относно насилието на работното място показва, че жените в сектора са обект на високи нива на вербално и физическо насилие – оскърбления, заплахи, тормоз и нападения.

Изследването е първото по рода си и се основава на отзиви от над 1400 жени транспортни работници от цяла Европа, които са били запитани за опита си с физическо, сексуално или психологическо насилие на работното място; за възможността и резултатите от докладването на инциденти, както и за съществуващите фирмени политики за превенция на насилието.

Някои от резултатите от проучването показват, че:

  • 63% от респондентите са имали поне един скорошен акт на насилие

  • 25% от участниците в проучването смятат, че насилието срещу жените е редовно събитие в транспортния сектор

  • 26% вярват, че тормозът се счита за „част от работата“ в транспорта

Д-р Джейн Пилинджър, автор на доклада, представи основните констатации на изследването пред Женския комитет на ETF, на чието заседание на 28-29 септември в Брюксел присъстваха и представители на Европейската комисия. Изследването показва, че насилието над жени рядко е еднократно преживяване. Много вероятно е то да се случва многократно през трудовия живот на жените транспортни работници. Нещо повече – резултатите са наистина шокиращи и показват, че насилието в сектора има специфично полово измерение.

Насилието на работното място оказва влияние върху безопасността, здравето и благосъстоянието на жените на работното място. А ако жените не се чувстват сигурни на работното си място, те не остават на работа. Ето защо, резултатите от проучването не могат да бъдат пренебрегнати. Задачата на синдикати, работодатели и Европейската комисия е да да се занимаят сеиозно с проблема.

„Изразяваме надежда, че констатациите ще бъдат взети под внимание от Европейската комисия в рамките на нейната инициатива „Жените в транспорта“, насочена към привличането на повече жени към транспортния сектор. Без осигуряването на достойни условия на труд, равно заплащане и работна среда без насилие, секторът няма да успее да привлече и задържи повече жените работници в транспорта.

В рамките на кампанията на ETF „Справедлив транспорт“, Женският комитет ще засили действията си и ще каже „НЕ“ на насилието срещу жените транспортни работници в Европа.

Докладът „Насилието срещу жените в транспорта“ може да бъде изтеглен от уебсайта на ETF.