Среща на КНСБ и Световната банка

На 25 септември КНСБ бе домакин на официалната среща с постоянния представител на Световната банка в България Тони Томпсън в момент, в който страната ни очаква нейния подробен анализ за състоянието на икономиката. Кратък преглед на основните данни и изводи бе представен от г-н Томпсън в презентацията му „Потенциалът на България за устойчив растеж и споделен просперитет“. В нея бяха очертани и параметрите на развитие, които явно Световната банка смята за препоръчителни.

IMG_2928
Президентът на КНСБ и представители на различни федерации, сред които и СТСБ в лицето на председателя си Екатерина Йорданова и Мила Николова, експерт, взеха думата след това за въпроси и коментари по изнесения анализ. Повечето от тях изразиха опасенията си, че подаваните към банката данни са подвеждащи поради остаряла методология и други недостатъци и водят до погрешни изводи, които в миналото са стрували скъпо на българския народ. За да не се повтаря тази грешка те препоръчаха редовни консултации на Световната банка с браншовите представители – синдикати и работодатели, както и анализ на резултатите от основни процеси в икономиката, например приватизацията, за което СТСБ настоява от години. Г-н Томпсън благодари за критиките и препоръките и подчерта, че банката работи успешно със синдикатите в много страни и не вижда причина България да не е сред тях.