Дискусия за регламента за пристанищата в Комисията по транспорт на ЕП

На 15 юни делегация на ETФ, съставена от членове от Белгия, Франция, Нидерландия и Обединеното кралство присъства на представянето на доклада на г-н Флекенщайн пред Комисията по транспорт към Европейския парламент по предложението за регламент за пристанищните услуги.

Представяйки доклада си, г-н Флекенщайн изрази задоволството си от съгласието на комисаря по транспорт г-жа Булк за заличаването на главата за достъп до пазара и заяви, че повишаването на конкурентноспособността минава през по-добри условия на труд и и силен социален диалог. В заключителните си думи той потвърди, че „ние трябва да изпратим сигнал, че сме наясно, че условията на труд в сектора трябва да се подобрят“.
Заместник-председателят на секция „Докери“ на ЕТФ Торбен Зееболд обясни: „ЕТФ присъства в Парламента днес, за да поднови силната подкрепа на нашите членове, работещи във всички пристанищни услуги, включително обработка на товари, теглене, швартоване и пилотаж за предложените от г-н Fleckenstein решения. Измененията, внесени от докладчика, целят справяне с основните недостатъци на предложението на Комисията и преодоляване на липсата на социална загриженост като цяло в подхода на Съвета. За ЕТФ и нейните членове това са важни промени и шанс да се обогатят пристанищните политики в ЕС със смислено социално измерение. Също така сме доволни, че докладът признава ролята на секторните социални партньори при обсъждането, наред с останалото, на въпросите за автоматизацията и технологичните иновации. Социалният диалог може да играе решаваща роля и в справянето с несигурността на работното място. Това са наши водещи приоритети и ние сме готови да се включим в обсъждането им с нашите партньори на европейско, национално и местно ниво „, заключи той.