Конгресът на ЕТФ единодушно застана зад исканията на СТСБ за държавна подкрепа за обществения транспорт в България

Делегатите на 6-ия редовен конгрес на Европейската федерация на транспортните работници (ЕТФ) в Будапеща излязоха с извънредна позиция относно критичното състояние на обществения градски транспорт в България, необходимостта от целева финансова подкрепа от страна на държавата вследствие на ковид кризата и галопиращите цени на енергоносителите и горивата през последните няколко месеца; и нуждата държавата да се ангажира със стратегически инвестиции в развитието на обществения градски транспорт, като финансовите отговорности се разпределят 50:50 между националния бюджет и бюджета на местните общини.

Над 500-те делегати в залата единодушно подкрепиха резолюцията и станаха на крака, за да аплодират и да заявят солидарността си с българските синдикални лидери и активисти, начело с предстедателя на СТСБ и два мандата вицепрезидент на ЕТФ Екатерина Йорданова.

В извънредната позиция делегатите на Шестия конгрес на ЕТФ, представляваща над 5 млн. транспортни работници от всички транспортни сектори в цяла Европа:

1. Осъждат агресията, разпространяването на фалшиви твърдения и обинения, използването на реч на омразата срещу синдикатите и синдикалните лидери като напълно неприемливи в 21-ви век.
2. Настояват атаките в публичното пространство и социалните медии в България срещу синдикалните лидери на СТСБ и лидерите на протеста на градския транспорт да бъдат незабавно прекратени.
3. Отчитат факта, че кампанията за дискредитиране на лидерите на СТСБ в България е вторият сериозен случай на атака срещу синдикални лидери и организации в Източна Европа и е част от нова тенденция, на която трябва да се обърне внимание.
4. Подкрепят справедливите искания на своите колеги синдикалисти и членове на СТСБ за животоспасяваща финансова помощ, без която дружествата от системата на обществения градски транспорт в
България ще престанат да функционират и десетки хиляди транспортни работници в България ще загубят работните си места.

***

В резултат на ковид кризата и галопиращите цени на горивата и енергоносителите, без намеса от страна на държавата, дружествата от системата на обществения градски транспорт в България са изправени пред състояние на фактически фалит
Ето защо на 18 май 2022 г. двете водещи транспортни организации в България – СТСБ и ФТР Подкрепа, организираха национален протест с искане държавата да осигури необходимите финансови средства, за да продължи да функционира общественият транспорт в България.
От деня на протеста и СТСБ, и лично лидерите на протеста (председателят на СТСБ и вицепрезидент на ЕТФ Екатерина Йорданова; двамата съпредседатели на Младежкия Комитет Алина Милушева и Георги Георгиев; лидерите на членуващите в СТСБ синдикални организации в четирите дружества от системата на обществения градски транспорт в София, са обект на постоянни атаки в масовите и социалните медии, като се създават фалшиви новини, използват се словесни обиди и клевети, които нарушават техните човешки и синдикални права.


Това са все добре познати антисиндикални практики за сплашване на лидери и активисти; за възпрепятстване на синдикалната дейност; и за подронване авторитета на синдикатите като надпартийни организации, представляващи интересите на транспортните работници. Подобни действия влияят негативно върху имиджа на синдикалното движение като цяло и обезкуражават младите хора да се включват в него, а младите синдикални лидери – да продължат работата си като синдикални активисти.
Тези практики са не само остарели, но и накърняват достойнството на всеки човек. Нещо повече, те представляват: 1) акт на нарушaване на Декларацията за правата на човека и Конвенция 190 на МОТ относно насилието и тормоза в сферата на труда; 2) опит да се подкопае ролята на синдикалното движение и неговият принос към обществото; 3) непряка атака срещу обществения транспорт, като му се отказва правото да получава финансиране, което би гарантирало нормалното му функциониране, а оттам се лишават гражданите от правото на градска мобилност.

СТСБ винаги е бил и ще продължи да бъде надпартийна организация, която защитава интересите на работниците, независимо от техните политически, религиозни, идеологически или каквито и да било други убеждения.