Изпълнителният комитет на ETF заседава за първи път след Конгреса в Барселона

„Прекратете насилието срещу жените транспортни работници!“, призоваха членовете на управителния орган на федерацията

На 22-23 ноември се проведе първото заседание на Изпълнителния комитет на ETF след конгреса в Барселона. На заседанието участва Даниела Златкова, Изпълнителен секретар на СТСБ.

Членовете на ИК на ETF бяха приветствани от новоизбрания президент Франк Морелс. Те обсъдиха и взеха решения по редица въпроси, касаещи настоящото състояние и бъдещото развитие на организацията, както и стратегическите проблеми и политики, по които ще се работи през следващите години.

Като важна част от дневния ред на Изпълнителния комитет, Женският комитет представи резултатите от изследването на ETF относно насилието срещу жените транспортни работници. Резултатите, които СТСБ представи по-рано, показват, че жените се сблъскват с шокиращо насилие от пътници, колеги и ръководители. Бе подчертано, че промяната е отговорност на всички. След като обсъдиха доклада, членовете на ИК приеха изявление, в което призовават: „Прекратете насилието срещу жените транспортни работници!“.

По предложение на СТСБ, изявлението бе допълнено с призив към правителствата за ратифициране на Истанбулската конвенция и подкрепа на приемането на Конвенция на МОТ относно насилието и тормоза на работното място.

Ето и самото ИЗЯВЛЕНИЕ:

Изпълнителният комитет на ETF призовава: „Спрете насилието срещу жените транспортни работници в цяла Европа „

В навечерието на Международния ден за премахване на насилието срещу жените, който целият свят отбелязва на 25 ноември, Изпълнителният комитет на ETF обсъди доклада на Женския комитет относно насилието на работното място срещу работниците жени в сектора и заема категорична позиция за транспорт без насилие в Европа.

Изпълнителният комитет на ETF се възползва от възможността да алармира, че според горния доклад жените, работещи в транспортния сектор, са обект на високи нива на обиди, заплахи и агресивно поведение.

Изпълнителният комитет на ETF отбелязва, че този доклад е първият по рода си в Европа, за който са допринесли повече от 1400 жени транспортни работници от цяла Европа, споделяйки опита си от физическо, сексуално и психологическо насилие на работното място.

Изпълнителният комитет на ETF счита за шокиращо, че 63% от респондентите са преживяли поне един наскоро извършен акт на насилие; 25% от участниците в проучването считат, че насилието срещу жени е редовно събитие в транспортния сектор и 26% смятат, че тормозът е „част от работата“ в транспорта.

Изпълнителният комитет на ETF твърдо се ангажира да работи по предотвратяване и премахване на всички форми на насилие срещу жените на работното място в транспорта. Този ангажимент ще остане в сърцевината на кампанията „За справедлив транспорт “ на ETF.

Изпълнителният комитет на ETF насърчава всички организации, свързани с ETF, да подкрепят, мобилизират и засилят синдикалните действия за борба с насилието на работното място, основано на пола.

Изпълнителният комитет на ETF призовава за пълно ангажиране на социалните партньори и институциите на ЕС в борбата срещу всякакви форми на насилие и тормоз на работното място в транспорта.

Изпълнителният комитет на ETF счита, че едно силно, ясно и възпиращо законодателство би било от съществено значение за справяне с проблема, и призовава създателите на политики на равнище ЕС да извършат широкообхватно проучване от този вид на европейско равнище. Това ще послужи като основа за бъдещи правни инициативи.

Приветствайки създаването на „Платформа за промяна“ за укрепване на заетостта на жените и равните възможности за жените и мъжете в транспортния сектор, която ще бъде стартирана на 27 ноември 2017 г. ,Изпълнителният комитет на ETF изразява своята надежда, че тази структура ще предприеме значими стъпки в борбата с насилието на работното мято и тормоза, основани на пола.

Изпълнителният комитет на ETF приканва онези държави-членки на ЕС, които все още не са ратифицирали Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие (т. нар. Истанбулска конвенция), да ускорят процеса.

Изпълнителният комитет на ETF призовава държавите-членки на ЕС да подкрепят приемането на Конвенция на МОТ, придружена от препоръка, озаглавена „Насилие и тормоз срещу жените и мъжете в трудовия свят“ със силен акцент върху измерението на насилието, основано на пола.

Брюксел, 22 ноември 2017 г.