Съвместна декларация на ETF и ATCEUC: „Нашите права – вашата безопасност“

  • Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и обединението на европейските синдикати на ръководителите на полети ATCEUC стартираха на 20 ноември кампания срещу опитите на Европейската комисия да „моделира“ и ограничава правото на стачка на ръководителите на полети (РП). Подобни действия накърняват националния суверенитет на държавите-членки, тъй като това право е извън обхвата на Договорите за функционирането на Европейския съюз.

Препоръките на Европейската комисия, които се съдържат в съобщението  „Въздухоплаване – Отворена и свързана Европа“ (COM 2017) 286″ от 8 юни 2017 г., осезаемо нарушават националния суверенитет на държавите-членки и противоречат на член 153 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в който ясно се посочва, че правото на стачка се изключва от компетенциите на ЕС.

По този повод беше стартирана съвместна петиция, в която се призовава Европейската комисия:

–  да зачита правата на РП, залегнали в Договорите и в Хартата на основните права на ЕС.
– да се въздържа от действия, ограничаващи тези права.

Тази петиция е достъпна онлайн на: www.atcorights.org

Шарл-Андре Кеснел, председател на Комитета за УВД към секция „Гражданска авиация“ на ЕТФ, коментира: „Комисията пряко се намесва в изключителната компетентност на държавите-членки по този въпрос. Това съобщение цели да намали способността на ръководителите на полети (РП) да се защитават и представлява директна атака срещу издигането на колективния им глас за поддържане и подобряване на нивото на безопасност в европейското небе „.

Секторът на авиацията е много чувствителна индустрия, основана на високо ниво на професионализъм и сложни технологии. Подобни атаки срещу РП като контролни органи на въздушното движение излагат на риск баланса на цялата авиационна верига.

Волкер Дик, председател на ATCEUC, добави: „Правото на сдружаване, работническо представителство и колективни действия е залегнало в учредителните договори на Европейския съюз и доказателствата показват, че свободните и независими синдикати имат изцяло положителен принос за производителността, конкурентоспособността и безопасността. Съобщението на Комисията засяга правото на стачка, в пълно противоречие с духа и съдържанието на инициативата на Европейската комисия за социален стълб и с желанието за изграждане на “ Европа с висок социален рейтинг ААА „.

Най-добрият подход за предотвратяване на конфликти и насърчаване на добри отношения е да се създаде конструктивен социален диалог. По тази причина ATCEUC и ETF разработиха съвместно с Европейската организация на работодателите в областта на УВД CANSO „Инструментариум за успешен социален диалог“. Вместо да се атакуват основните права на работниците, е необходимо положително сътрудничество и истински диалог, за да се поддържа растежът на ЕС и Единното европейско небе, да се осигурят безопасни полети и да се създадат качествени работни места в авиацията.

Франсоа Балестеро, политически секретар на секция „Гражданска авиация“ на ЕТФ, заключи: „Нито една от препоръките не се отнася до практики в такива държави-членки, в които няма законодателно регламентиране и няма стачки. Използваните от Комисията практики показват намерението й да се намеси по въпрос, който е извън нейната компетентност. Убедени сме, че нашата петиция ще получи широка подкрепа! „