Конгресни дни в Париж: Ден втори

DSC03047
Началото на втория ден бе посветено на друга важна тема – участието на жените и тяхното представителство в синдикалното ръководство, защото равноправието, за което се борят синдикатите, следва да започва от самите синдикати. Бе приета резолюция на ЕКП по този въпрос. Начело на трибуната бе председателят на СТСБ и вицепрезидент на Женския комитет на ЕКП Екатерина Йорданова, жив пример за успешно развитие и успешно въвеждане на този принцип в практиката на СТСБ.

Денят продължи с обсъждане на първия от трите стълба на програмата на ЕКП за 2015- 2019г., която се очаква да бъде приета на конгреса: „Силна икономика за всички работещи“ . Той бе представен от Йозеф Ниемец, заместник-генерален секретар на ЕКП. На дискусията, озаглавена „Качествена заетост за всички“р присъства и генералният директор на един от основните социални партньори на ЕКП – БизнесЮръп, Маркус Бейрер. В нея се включи с обръщение и Гай Райдър, генерален директор на Международната организация на труда, който бе в София миналата година за откриването на 43-тия конгрес на МТФ за първи път като ръководител на престижната организация към ООН (виж тук)
Следобедът започна с обсъждане и на втория стълб от програмата: „По-силни синдикати за демократични ценности и демокрация на работното място“, представен от Патрик Ичер, заместник – генерален секретар на ЕКП. С помощта на Клаудия Мене, конфедерален секретар, бяха обсъдени европейските работнически съвети . Членовете на СТСБ я познават от семинара в София по проекта на ЕКП „Колективно договаряне за равенство“ (виж тук).
Социалният диалог също бе в центъра на вниманието в дискусия, водена от Патрик Ичер, на която гост бе Виктор Баес, генерален секретар на Профсъюзната конфедерация на двете Америки.
DSC03126
В края на деня  ЕТФ представи от трибуната Европейската гражданска инициатива за социална справедливост в транспорта, която цели въвеждането на законови и други мерки за по-високо качество на услугите и заетостта в европейския транспорт. България е една от седемте страни – инициаторки чрез СТСБ.