След среща с председателя на СТСБ директорът „ППП – Пловдив” (БДЖ) пое ангажимент за подобряване условията на труд

Председателят на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) Екатерина Йорданова се срещна с „Поделение за пътнически превози – Пловдив” (БДЖ) инж. Ангел Даскалов. Пред него тя постави искането на синдикалната организация на СТСБ за подобряване условията на труд във Вагонното депо в гр. Септември. Необходимо е  да бъде изграден навес, който да предпазва работещите както при дъжд и сняг, така от високи температури през лятото.  Инж. Даскалов прие като основателни исканията и  пое ангажимент въпросът да бъде решен в кратки срокове.

В същото време председателят на Многопрофилната транспортна болница в Пловдив д-р Манева благодари на екипа на СТСБ и лично на председателя Екатерина Йорданова, защото с тяхната експертна подкрепа тази година болницата е с по-висок и справедлив бюджет, който позволява да се подобри заплащането на лекарите и медицинските сестри.