Екатерина Йорданова: Нека всеки наш член открие своето място в бъдещата програма на СТСБ

Председателят на съюза получи диплом “Отличен гражданин на РБ“

Председателят на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) Екатерина Йорданова участва в събрание на синдикалната организация в „Поделение за пътнически превози – Пловдив” (БДЖ) с председател Тодор Пенкин. Поводът бе подготовката на Осмия редовен конгрес на СТСБ и избора на делегати. Гости на събранието, което се състоя на 2 април 2018 г., бяха изпълнителният секретар на съюза Даниела Златкова, областният координатор и член на УС на СТСБ Надежда Станева и председателят на СО към „Превозна служба Карлово” Вълко Станев.

По време на събранието беше обсъден новият Колективен трудов договор в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и постигнатите от преговорния екип на СТСБ придобивки за работещите в дружеството. Бяха споделени и обсъдени някои проблеми, свързани с условията на труд в дружеството, които трябва да бъдат решени. Събранието избра четирима свои делегати за Осмия конгрес на СТСБ.

След него в срещата бяха поканени да вземат участие председателят на СО  Летище Пловдив Георги Иванов, председателят на Многопрофилна транспортна болница – Пловдив д-р Манева, председателят на СО към СЖБ Петър Въртигов и Вълко Станев, председател на СО в „Превозна служба Карлово”.

Обсъдени бяха организационни въпроси, свързани с предстоящия конгрес на СТСБ и отчета за свършената работа, който всяка от организация трябва да представи в края на мандата.

Екатерина Йорданова благодари за поканата и призова синдикалните членове за по-активна подкрепа към ръководството на организацията си, както и към политиките и множеството инициативи на СТСБ. Също разясни някои детайли относно предстоящия Конгрес на СТСБ, който ще се проведе през юли. Призова синдикалните лидери активно да участват в създаването на програмните документи на Съюза за следващия период. „Нека заедно да направим програма, в която всеки наш член да открие своето място. Очаквам  да излезем от шаблона и рутината, да отворим нашите организации за важните проблеми, за кампании и инициативи, с които можем да влияем на процесите и да постигаме положителна промяна за хората“, заяви още Екатерина Йорданова.

Пловдивските организации на финала на събранието връчиха на председателя на СТСБ диплома “Отличен гражданин на РБ“ за нейния принос в социалния живот на България като двигател на кампаниите в подкрепа на обществения транспорт, за ролята й в политиките за равенство между жени и мъже, както и за заслугите й в популяризиране на България на големите Европейски и световни форуми.