Заетост и условия на труд в градския транспорт

DSC05501

На 12 и 13 ноември 2015г. в Париж се проведе вторият от поредицата семинари по проекта „Социални условия на труд в компании за градски транспорт в Европа”. Първият се състоя в София (виж тук). Проектът се реализира в партньорство между Европейската транспортна федерация, академия EVA и работодателската организация за публичен транспорт UITР.
Представителите на СТСБ Мила Николова и Мадлен Йорданова, секторен представител в Младежкия комитет, участваха в семинар на тема: „Заетост и условия на труд”. Бяха представени изводите от проучването, проведено от ICF чрез въпросници в предприятията от градския транспорт в 11 европейски страни. Колеги от Германия, Унгария, Финландия и Англия представиха и конкретни примери, акцент на които бяха три основни точки:
1. Структура на градския транспорт
2. Социални условия и колективно договаряне в компаниите за градски транспорт.
3. Промяна в условията на труд при смяна на оператора и пренасочване на персонала
Темите бяха обсъдени и разисквани обстойно, а основният извод бе, че социалната политика и социалният диалог между работодатели и служители e не само важен, а изключително значим фактор в тези случаи. От презентациите стана ясно, че компаниите за градски транспорт отделят сериозни средства за създаване на благоприятни условия на труд, отговарящи на нуждите на техните служители. Те могат да бъдат заложени и като изисквания при смяна на оператора или чрез браншови споразумения на социалните партньори, които всички оператори са длъжни да спазват.
Открояват се и някои тенденции в сектора: нараства ползването на поддоставчици (концесионери) и решаваща роля както чрез директно възлагане, така и при обществени поръчки играе местната, а не държавната власт, освен в най-малките страни.