СТСБ отбелязва днес Световния ден за достоен труд

Световният ден за достоен труд е официално учреден на 7 октомври 2008 г., по инициатива на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП). Определението за достоен труд на Международната организация на труда (МОТ) включва правото на всеки човек на ползотворна работа в свобода, сигурност, справедливост и зачитане на човешкото достойнство. И тези ценности днес важат повече от всякога.

Тази година, Денят за достоен труд е посветен на Цел номер 8 от Целите за устойчиво развитие на ООН. Тя е насочена към насърчаване на постоянен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и достоен труд за всички

Председателят на СТСБ Екатерина Йорданова напомни в днешния важен синдикален ден, че: „Правото на достоен труд за всеки човек е неотменимо. Именно ние, синдикатите, сме тези, които чрез подкрепа и защита на работещите, следим то да бъде прилагано без изключение, ежедневно. Цел 8 на ООН е приоритетна за СТСБ от 2015 г. насам и във връзка с нея сме провеждали редица инициативи и проекти в годините.

Обикновено честваме Деня за достоен труд, провеждайки различни кампании, за да напомним за важността на достойния труд, да постигаме повече в диалог и да даваме гласност на правата си. Поради актуалното състояние на здравната криза, тази година се въздържахме от събиране на хора, но СТСБ застава винаги до членовете, всеки един от които във всеки един момент може и трябва да се обърне към нас, ако е застрашено правото му на достоен труд. Взимаме мерки веднага“.

Припомняме, че СТСБ организира поредица от събития през миналата година, посветени на правото на достоен труд, определено и вписано като основно. В тях се включиха лидери и членове на Съюза, които изразиха солидарността си с работниците от цял свят, във връзка с предизвикателствата, пред които ни постави пандемията, които се изразяват в задълбочаващи се неравенство и несигурност в световен план. В събитията основно участие взеха младежите на СТСБ, които отправиха своите послания за смисъла и значението на достойния труд от собствената си гледна точка.

СТСБ се ползва като добър пример и от КНСБ. Проектът на Конфедерацията „Повишаване на осведомеността за Целите за устойчиво развитие сред работниците и синдикалните лидери: достоен труд, околна среда и върховенство на закона“ насочен към цел 8, беше осъществен с нашето активно участие. Дейностите по проекта бяха реализирани в периода май 2020 – юли 2021 година.

СТСБ е двигател на процесите, в които участва заедно с КНСБ, в името на достойния труд, от 2015 г. насам. 

През 2016г. организирахме първата Национална младежка конференция. През същата година бяха приети 17-те цели на ООН и оттогава насам СТСБ ги приема като свои. Тази година, заедно със световните организации, поставяме на фокус Цел 8, в контекста на която МКП апелира днес за справедливи работни места и продължава да настоява за нов социален договор,който е ключ към излизането от кризата, създадена от пандемията.

През 2017 и 2018 г. организирахме Спартакиади, поветени на деня за достоен труд. 

Традицията да се организират спортни състезания в този ден, продължи до миналата година. През настоящата 2021 г. успяхме да проведем най-силната си Спартакиада, на която връчихме новоучредената си награда „Иновативен работодател“ и по време на която отново разяснихме Цел 8 на ООН, като главна в днешния Ден за достоен труд.

Честит Ден на достойния труд на всички членове на СТСБ! Ние сме с вас!