СТСБ отбеляза Международния ден на човешките права със своята мъжка клетва

image-0-02-04-cbf2d9f64794899b41307f926e23774175e36924a5d4d2ec447d7aa656fbc139-v

Заклевам се никога да не упражнявам, оправдавам или прикривам насилие върху жена. Заклех се!“

С тези прости, но силни думи на мъжката клетва, изречени на Международния ден на човешките права, СТСБ отново насочи вниманието на българските мъже и цялото общество към въпроса за насилието над жени.

И на 10 декември младежите на СТСБ бяха в Софийското метро, където софиянци се снимаха пред паното на мъжката клетва и така дадоха своя глас за един свят, свободен от насилие!

image-0-02-04-9d36de6f53c116dc6e6b022ca410f81cca57dc360facc6f92c8729141eb6bb1c-v

Връчихме символично Бялата Лента, заедно с голямата ни благодарност, на всички организации и институции и на стотиците хора, които подкрепиха кампанията ‘Заклех се!’ от старта й през лятото на 2014г. до този момент.

Благодарим на Мишел Майерс и австралийския синдикат на моряците MUA – с примера си те ни вдъхновиха за тази кампания!

16714849118_d76292c094_k

Благодарим на Пади Кръмлин, Стивън Котън и Международната федерация на транспортните рабортници (ITF), която припозна огромното значение на кампанията по време на конгреса си в София през 2014г., когато стотици мъже, начело с ръководството, положиха клетвата.

16695175347_619c6ab3a9_k

Благодарим на Френската Конфедерация на Труда (CFDT) и Валери Латрон за безрезервната подкрепа по време на националната им конференция за 8 март 2015г.;

greta

на Лука Висентини и Европейската Конфедерация на Профсъюзите (ЕTUС), които също се присъединиха към кампанията по време на конгреса си в Париж през есента на 2015г.

31088993901_73be3f9122_k

Специално благодарим на Елица и ансамбъл „Чинари“, които бяха лица на кампанията през 2014г., и на актрисата Искра Радева за това, че избра да бъде официално лице на ‘Заклех се!’ за 2016-2017г.!

Благодарим на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ); на Тодор Капитанов и “Младежки форум 21 век”; на Работническия колеж към КНСБ и неговия директор Юлия Симеонова; на Университета за Национално и световно стопанство (УНСС); на ГЕРБ жени – София. Благодарим на Столичния Метрополитен и неговия директор г-н Братоев и на всички работодатели, с които имаме ползотворен социален диалог и реални постижения в областта на превенцията и елиминирането на насилието над жени, под формата на клаузи в колетнивните ни договори. Благодарим на Сашо Алексов, председател на БЖС към БДЖ ЕАД и НК „ЖИ“; на Божидар Данчев – председател на СО към ЦГМ София и на всички наши лидери, членове и активисти, които се включиха с цялото си сърце в кампанията! Благодарим и на всички вас, български мъже, положили клетвата в дните от 25 ноември до днес – които не можем да изброим по име, но с които се надяваме да се срещнем лично на церемонията през 2017г.

С този символичен акт на благодарност СТСБ отбеляза последния от 16-те дни за активизъм на ООН през 2016г., посветени на публични събития, които работят за промяна в нагласите на обществото и предотвратяване на насилието над жени и момичета.

В своята Програма за устойчиво развитие до 2030 година, приета на срещата на върха през 2015г., ООН очертава 17 цели за устойчиво развитие и 169 свързани с тях задачи, които адресират всички най-важни аспекти на човешките права. Сред тях постигането на равенство между половете и овластяването на жените е изведено като решаващо за напредъка в изпълнението на останалите цели и задачи.

СТСБ също вижда пряка връзка между постигането на равни права за жените и мъжете, и постигането на целите на Програмата 2030. Във всички наши действия и кампании, посветени на жените, по време на срещу с работодатели и институции, винаги сме изтъквали, че една среда, в която правата на жените са защитени от силни закони и гарантирани от ефективни механизми за спазването им, е среда, в която всички – и мъже, и жени – живеят по-добре.

Затова призоваваме българските мъже да изберат активността пред мълчанието, и да дадат гласа си за една човечна и справедлива кауза. Защитете правото на жените и мъжете да живеят, работят и творят без страх от насилие! Станете част от растящата общност на посланиците на хармоничните отношения между мъжа и жената, като подкрепите кампанията ‘Заклех се!’ Тя не е само в защита на жените, а изразява стремежа към едно по-човечно, по-развито и по-осъзнато общество, в което враждебността, омразата и насилието изобщо нямат място, а хората разрешават конфликтите помежду си със средствата на диалога.

Кампанията „Заклех се!“ продължава и в следващите дни, седмици и месеци – чак до 25 ноември 2017г., когато ще отчетем постигнатото през годината, и ще раздадем Бели Ленти на специална публична церемония, на която очакваме да се срещнем с всички, положили мъжката клетва.

Благодарим ви, че припознахте ценностите, които тази кампания защитава, като свои ценности. Благодарим ви, че избрахте да бъдете промяната, която искате да видите в света! Завършваме тази статия с думите на великия борец за човешки свободи и права Махатма Ганди: „Насилието е оръжието на слабите; ненасилието – на силните.“

…………………..

Всеобщата декларация за правата на човека е приета от Общото събрание на ООН на 10 декември 1948г. Тя е преведена на поне 375 езика и диалекта, което я прави най-превеждания документ в света. Състои се от 30 члена, които са доразвити в последващи международни споразумения, регионални инструменти за защита на човешките права, национални конституции и закони. Основният орган, третиращ проблемите на правата на човека в системата на ООН е Комисията по правата на човека към Икономическия и социален съвет на ООН, включваща 53 представители на страните-членки на ООН.